FIDUSO - Folkefronten af Intelligente Danskere til Udvikling af Sproglig Omhu  
 

Fyens Stiftstidende 2/9-2000

 
 

www.sprogfejl

af Rune Brandt Nielsen

Orddelingsfejl og andre sprogfejl ses hver dag i tv, reklamer og aviser. Foreningen FIDUSO har sat sig for at udrydde sådanne fejl. På foreningens hjemmeside www.fiduso.dk kan man se mange forskellige eksempler på sprogfejl.
En orddelingsfejl, som siden præsenterer, kan dagligt opleves af odenseanere. Odense Banegård Center står der med store bogstaver på Odense Banegårdscenter, som FIDUSO vil have det skal staves.

Fiduso.dk er fyldt med flere andre eksempler på sprogfejl, der præsenteres med humoristisk sans. Det understreges, at det hedder en halvnøgen dame og ikke en halv nøgen dame. Solsikkeboller og ikke Solsikke Boller. Et parforhold og ikke et par forhold.
FIDUSO står for Folkefronten af Intelligente Danskere til Udbredelse af Sproglig Omhu og er et eksempel på en internetbaseret forening.
Se flere sprogfejl på www.fiduso.dk.

 
   
 
Fiduso i medierne Gengivet med tilladelse fra Rune Brandt Nielsen