FIDUSO - Folkefronten af Intelligente Danskere til Udvikling af Sproglig Omhu

Jyllands-Posten, Kulturweekend 5/6-2008

Den forbandede stavekontrol

!En del læsere har reageret på Sprogets behandling af de sammen­satte ord, som deles og dermed giver en util­sigtet betyd­ning. I tors­dags skrev en læser f.eks. om et bagerskilt med teksten »Bedstemor boller med Karde­mom­me«.

En anden læser har henledt op­mærk­som­heden på en brød­fabrik, som til­byder »Ham­bur­ger bol­ler«.

Årsagen til elendigheden kan ret entydigt henføres til computernes for­bandede stave­kon­trol­ler, som gør mere skade end gavn. En vis afsmit­ning fra engelsk kan ikke ude­luk­kes, for englænderne bruger næsten ikke sammen­sat­te ord, og slet ikke i sam­me ud­stræk­ning, som vi gør på dansk - når vi altså skriver korrekt dansk.

Men vi har efterhånden talt engelsk i nogle generationer, uden at det har ødelagt de sammensatte ord. Jammer­lig­heden er kommet samtidig med computernes overtagelse af fylde­pen­nenes og skrive­maskinernes roller.

Det danske sprog har omkring 500.000 ord, og af dem optræder kun knap 70.000 i Ret­skriv­nings­ord­bogen og omkring 80.000 i Nudansk Ordbog. Alle de andre er typisk sammen­satte ord.

Som en tidligere formand for Dansk Sprog­nævn sagde, er der jo ingen grund til at medtage ordet håndbajer, når vi både har hånd og bajer i Retskrivnings­ordbogen.

Deri kunne han havde ret, men det var før, com­pu­ter­nes stave­kon­trol­ler greb øde­læg­gende ind.

I dag vil det formentlig mange ste­der hedde en hånd bajer. En læser har gjort opmærksom på en ud­mær­ket hjemmeside, som admini­streres af en kreds af bevidste danske sprog­brugere, som kalder sig Fiduso - oprindeligt "Folkefronten af Intelligente Danskere til Udryddelse af Splittede Ord", men som nu står for "Folkefronten af Intelligente Danskere til Udbredelse af Sproglig Omhu".

Hjemmesiden hedder www.­fidu­so.dk og indeholder masser af gode råd til bevidste sprogbrugere, bl.a. en liste over sammensatte ord, som er tvangsadskilt og dermed blevet ufri­villigt morsomme.

Ifølge det oplyste er alle eksempler hentet fra det offentlige rum, dvs. medier, skiltning, osv. Her er et lille udpluk:

Adams æble. Var det det, som førte til synde­faldet, eller er der tale om et strube­hoved?

Dyr læge. En læge, der tager sig godt betalt, eller en dyrlæge?

Fin mekaniker. En mekaniker, der er lidt fin på den, eller én, der be­skæf­tiger sig med finmekanik?

En halv nøgen dame. Den øverste eller den nederste del? Eller var der tale om en dame, som ikke var fuldt påklædt?

Et lyst hus - eller et lysthus?

En led bus - eller en ledbus?

Et par forhold - eller et parforhold?

En ringe klokke - eller en ringe­klok­ke?

En social direktør - eller en so­cial­di­rek­tør?

En spids kandidat - eller en spids­kan­didat?

En sær udstilling - eller en sær­ud­stil­ling?

Tvær summen - noget med vrisne bier, eller noget med tal?

Vise sangere - kloge sangere eller vise­sang­ere?

Ægte mænd - hvad det så end er. Måske bare ægte­mænd?

Ældre boliger - gamle huse, eller huse til de gamle?

Vild rede - en ustyrlig rede, eller usik­kerhed?

Har De spørgsmål om sproget?

Skriv til Morgenavisen Jyllands-Posten, Kulturredaktionen, Grøndalsvej 3, 8260 Viby J, og mærk kuverten "Sproget" - eller send e-mail (opgiv navn og postadresse) til sproget(at)jp.dk

 
Fiduso i medierne Gengivet med tilladelse fra Tage Clausen