FIDUSO - Folkefronten af Intelligente Danskere til Udvikling af Sproglig Omhu
Retorikmagasinet 1/9-2001
SAMMENSATTE ORD!

»Fiduso er en idealistisk organisation der arbejder for fortsat at holde orden på det danske skriftsprog. Det er ikke en konservativ forening der er blind for at (skrift)sproget hele tiden ændrer sig, men medlemmerne ser med bekymring på tendenser der gør det vanskeligere, eller umuligt, at forstå meningen med en tekst.«

Fiduso er Folkefronten af Intelligente Danskere til Udvikling af Sproglig Omhu, og på folkefrontens righoldige hjemmeside finder man bl.a. ovenstående beskrivelse i vedtægterne. Det idealistiske aspekt springer i øjnene på de mange sider med eksempler der er indsamlet af frontens mange sprogkrakilere (og det er et kompliment ­ se lederen forrest i bladet!)

Her kan man finde eksempler på fejl fra den danske skilteskov; man kan finde eksempler på firmaer der har rettet deres fejl efter henvendelse fra et af folkefrontens medlemmer; og så er der skrækeksemplerne på sammensatte ord der ikke er blevet sat helt sammen med store betydningsændringer til følge. Fx er kæresten nok ikke ligeglad med om man indlader sig i et parforhold eller et par forhold, eller om hun skal optræde som en halvnøgen eller som en halv nøgen kvinde. Når vi en dag bliver gamle sammen, har vi måske mere brug for en ældrebolig end en ældre bolig.

www.fiduso.dk
hvor du også kan melde dig ind.
 
Fiduso i medierne Gengivet med tilladelse fra Kell Jarner