FIDUSO - Folkefronten af Intelligente Danskere til Udvikling af Sproglig Omhu  
  Nyhedsbrev 06/10-2001  
 
Nyhedsbrevsoversigt

Hej alle medlemmer af Fiduso

Jeg ærgrer mig af og til over at man som medlem ikke hører ret meget til folkefronten. Jeg tror også at nogle af jer undrer jer lidt - også selv om I måske har læst på hjemmesiden om hvor anarkistisk den egentlig er. Men det er en naturlig form i betragtning af hvordan Fiduso opstod.

Jeg har truet i tilmeldingsbeskederne med at udsende et nyhedsbrev, og det gør jeg hermed. Jeg har det privilegium at ekspedere alle tilmeldingerne og i det hele taget stå som kontaktperson. Det betyder at jeg modtager forespørgsler og kommentarer fra både medlemmer og ikke-medlemmer. Mange af dem ryger direkte ind på hjemmesiden, men der er også nogle som jeg blot besvarer - måske fordi der allerede er eksempler nok.

Nu er jeg imidlertid begyndt at gemme dem og mine svar, med enkelte svipsere fordi jeg er hurtig til at rydde op - hvilket min far oplever konsekvenserne af hver gang jeg har haft fingrene i hans computer. Nu er han begyndt at få nervøse trækninger blot jeg er i nærheden af den. Nå, det var et sidespring.

Jeg vil bestræbe mig på at samle diverse spørgsmål og mine svar i en epistel som jeg sender rundt. Det er imidlertid et dødåndssvagt tidspunkt at love det på, for jeg går nu på 3. semester på min uddannelse (datamatiker), og programmeringsproblemerne er ved at være lidt langhårede.


 

Lige et par noter om indlæg på usenet:

 

> markerer citater fra et tidligere indlæg eller en mail. Når man svarer, skal man klippe lige den passus ud som man svarer på og skrive sin kommentar nedenunder. Det er en gammel standard på nettet, og på den måde kan man nemmest få sammenhæng i svaret.

Note til netversionen:
Citater er markeret med kursiv, og både indsendernes og mine kommentarer står med normal skrift.
Tekst kan fremhæves med *fed*.
Google er en søgemaskine. Den er todelt, for man kan søge både på hjemmesider og på indlæg i debatgrupperne. (Det er en suveræn søgemaskine. Hvis ikke du allerede har gjort det, så drop straks alle andre og brug den! http://google.com/) Jeg bruger ofte Google til at få et fingerpeg om hvordan ord bruges eller om de staves korrekt. Det må naturligvis ikke forveksles med en holdbar statistisk undersøgelse, for hvem siger at netbrugere er et repræsentativt udsnit? - og nogle skribenter er mere flittige end andre.
Gængse forkortelser i dk.kultur.sprog:
NDO:Nudansk Ordbog
RO:Retskrivningsordbogen
RO55:Ditto med årstal
Jeg bruger " omkring ord der diskuteres, og ' til at markere overført betydning.

 

Fra Flemming Christensen, 18/8:

Er der mon andre end mig der generes af fremvæksten af et voksende antal PIZZARIAER? Mon de kun fremstiller én pizza på et sådant sted? Det korrekte er stadig PIZZERIA, dannet efter pluralisformen af pizza.

Kry som altid svarede jeg rask:

Er der mon andre end mig der generes af fremvæksten af et voksende antal PIZZARIAER?

Muligvis, men ikke jeg.

Mon de kun fremstiller én pizza på et sådant sted?

"Paparazzi" er betegnelsen for en meget hidsig pressefotograf. Det hedder "paparazzier" i flertal. Men en italienskkyndig vil kunne fortælle dig at "paparazzi" er flertal af "paparazzo".

"Pitabrød" er en ganske normal betegnelse for en ny slags brød som er blevet ret populært - men "pita" betyder "brød".

Det korrekte er stadig PIZZERIA

Ordet er ikke så gammelt på dansk at man kan slå fast hvad der er korrekt. Google finder 1'080 eksempler med "pizzeria" og 1'300 med "pizzaria".

dannet efter pluralisformen af pizza.

Hm. Siger du så også "pølservogn", "æblerkage" og "pærertræ"?

Flemming Christensens svar er desværre gået til de evige bitmarker men jeg husker lidt af det. Han gjorde mig opmærksom på at "pizzeria" står netop sådan i RO, og det tog jo ligesom luften ud af mine ellers så smukke argumenter.

 

Fra Jakob Varming, 19/8:

Følgende tragiske hændelse var omtalt søndag d. 19.8.2001:

Håndgemæng mellem to asylsøgere i Sandholmlejren førte søndag eftermiddag til, at en 28-årig mand fra Afghanistan blev dræbt med flere knivstik i lejrens cafeteria, oplyser politiet.

Man fristes til at spørge om cafeteriaet overlevede?

Den burde have været formuleret således:

Håndgemæng mellem to asylsøgere i Sandholmlejrens cafeteria førte søndag eftermiddag til, at en 28-årig mand fra Afghanistan blev dræbt med flere knivstik, oplyser politiet.

[BLH]

Følgende tragiske hændelse var omtalt søndag d. 19.8.2001:  ...  Man fristes til at spørge om cafeteriaet overlevede?

Jeg synes at du overdriver lidt når du spørger sådan. I en normalsproglig sammenhæng vil lige netop dette ikke være noget problem. Jeg vil dog give dig ret i at det ikke burde forekomme i en tekst fra en nyhedsformidling hvor kravene til ukompliceret læsning er højere.

Imidlertid er hele sætningen ulogisk opbygget fordi der to gange oplyses - lidt forskelligt - om hvor det foregik, nemlig først i Sandholmlejren og til sidst i dennes cafeteria.

Den burde have været formuleret således: ...

Ja, dit forslag er meget bedre.


 

Fra Margrethe Krogh Thusgaard, 18/9:

Jeg surfede ind på Fyns Amts hjemmeside, som - bortset fra, at jeg ikke fandt, hvad jeg søgte - i øvrigt er blevet vældig fin, men jeg blev mindet om en af mine kæpheste: biord med eller uden -t.

På ovennævnte hjemmeside findes et spørgeskema i stil med: "Hvad synes du om dette site...?" Til besvarelsen benyttes radioknapper og én mulighed er "delvist".

Jeg mener, det må hedde "delvis", fordi ordet er et adverbium og vist næppe kan være andet. Der er altså ingen grund til at tilføje -t, således som man gør, når man laver adjektiver om til adverbier.

Fænomenet ses ofte, men lige nu har jeg ikke tid til at finde flere eksempler.

[BLH]

Jeg mener, det må hedde "delvis", fordi ordet er et adverbium og vist næppe kan være andet.

Det kan det nu godt. RO anfører det kun som adjektiv, og så skal man selv regne ud at det også kan bruges som adverbium. T'et bliver valgfrit som det er det ved intetkønsformen.

    Han kom kun med en delvis bekræftelse.

Jeg kan ikke lige finde et meningsfuldt eksempel hvor det står i intetkøn, men ud fra de meningsløse som jeg prøvede med, vil jeg slutte at jeg altid vil sætte t på i de tilfælde.

Derimod tror jeg nok at jeg, som du, vil bruge formen uden t når det står som averbium.

[Lidt senere]
Da jeg kikkede på den citerede side, kom jeg i tvivl om hvad jeg ville foretrække (på skrift).

Der er altså ingen grund til at tilføje -t, således som man gør, når man laver adjektiver om til adverbier.

Jo, det er der sådan set, men der er en skøn forvirring med hensyn til om adverbierne bruges med dette t eller ej, både hvad angår tilladelserne i RO og den enkelte persons sprogbrug. Måske er man konsekvent ved det samme ord, men konsekvensen strækker sig ikke til lignende ord. Jeg siger f.eks.:

    Han kom hurtigt ud af starthullerne.

men:

    Han klarede sig vældig tilfredsstillende.

Det hænger muligvis sammen med at adjektivoplevelsen ved "hurtig" er for stærk til at t'et kan undværes.


 

Fra Per Vadmand, 20/9:

På dyrlægeklinikken, hvor min kone arbejder, er man kommet i tvivl om, hvorvidt en svulst på størrelse med en ært i journalen skal kaldes "ærtstor" eller "ærtestor". Selv hælder jeg mest til det sidste, mest af vellydsgrunde, men findes der nogen regler for den slags hjemmelavede sammensætninger?

[BLH]

... men findes der nogen regler for den slags hjemmelavede sammensætninger?

Nej, ikke et systematisk sæt retningslinjer så man selv kan regne det ud. Det er heller ikke muligt at lave det - andet end via en diktatorisk bestemmelse der ville føles underlig. Fugebogstaver er et ganske pudsigt fænomen, og mig bekendt sættes de efter vores fornemmelse. RO tillader f.eks. "vidensamfund", men jeg savner et s: "videnssamfund", og det til trods for at det er svært at udtale og næppe ville høres i praksis, men jeg kan ikke undvære det.

Min fornemmelse med "ært(e)-" er ikke så tydelig. Jeg ville også foretrække "ærtestor", men i RO kan man direkte se at det hedder "ærtstor" som en undtagelse:

    ært -en, -er, i sms. ærte-, fx ærtegrøn,
    dog ært- i ærtstor.

Men det er ikke altid at man kan slå fugebogstaver op på den måde.

Til illustration af 'problemet':

    landmand, landsstyrelse, landevej
    manddræber, mandssamfund, mandehader
    jordhøj, jordeliv, jordsmon
    osv.


Ovenstående svar står helt for min egen regning. De er ikke konfereret med andre Fidusomedlemmer. Men det er de svar som jeg gav i mail.

I er naturligvis stadig velkomne til at sende mig spørgsmål og kommentarer - også til ovenstående - men jeg vil gerne opfordre til at man prøver at koble sig på usenet og abonnere på dk.kultur.sprog. En fælles og offentlig debatgruppe giver nogle muligheder som man ikke kan opnå på anden måde, og det kan kun anbefales.

Med venlige hilsener
Bertel

    Lær det sprog som du har kært.
    Stav om så det gælder.
    Da er talen ej så svær,
    skriften ikke heller.

    (med tak til Chr. Richardt)

 
     
 
Nyhedsbrevsoversigt