Warning: Undefined array key "m" in /home/www/fiduso.dk/arkiv_2007/index_2007.php on line 11
Fiduso: Skrællemænd, arkiv 2007

"Skrællemænd" er dk.kultur.sprogs egen betegnelse for en speciel slags fejl, en betegnelse som Fiduso tager til sig. Fejlen opstår når én hører et ord han ikke kender, men tror at forstå, og så bruger en stavemåde og/eller udtale der passer til den nye (og forkerte) tolkning. Vi har derfor valgt at kalde dem "skrællemænd" fordi det er en sådan 'nytolkning' af "skraldemand".

Vi begyndte med at stille nogle krav til en skrællemand, men har siden besluttet at opdele dem i fire grupper. Det gælder dog for dem alle at vi ikke tager børns misforståelser med. Det skal være voksnes fejl der begås i god tro, og det må ikke være til lejligheden konstruerede eksempler. De skal være hentet fra det virkelige liv.

I den første gruppe kræves det at det nye ord skal give god mening for en ukyndig, altså en mening der passer med det oprindelige begreb. "Skrællemand" er et sådant eksempel fordi en mand der tager sig af skræller er cirka det samme som en der tager sig af skrald. Den slags ord kalder vi "ægte skrællemænd".

De nyeste skrællemænd står øverst i hver sektion og er mærket på denne måde. Resten er nogenlunde sorteret alfabetisk efter nøgleordet (den rigtige version).

I den anden gruppe kræves det desuden at det nye ord skal have samme betydning som det det erstatter. Et eksempel er "malpladseret" i stedet for "malplaceret". Den slags kaldes ensbetydende skrællemænd.

I den tredje gruppe kræves det kun at det nye ord skal give mening. Den behøver ikke have tilknytning til det oprindelige begreb. Et eksempel på det er "selvskab". Man kan ikke ud fra det ord udlede hvad det betyder.

Den sidste gruppe er ord der i dag er korrekte, men som var skrællemænd dengang de blev indført i sproget. I den gruppe vil vi ikke skelne mellem hvilken slags mening de giver. Det er så de autoriserede skrællemænd.

Hvis I kender ord eller udtryk der opfylder disse kriterier, vil vi gerne sætte dem på listen.

Inspirationen til dette her stammer fra den engelske sproggruppe alt.usage.english hvor man har dannet betegnelsen "eggcorn" for fejltypen. Det kan man læse mere om på engelsk.

PS. Siden da er der kommet endnu en gruppe til. Hvis det kun er ét bogstav der er forkert og udtalen af de to ord er (næsten) ens, kan det være svært at afgøre om det er en stavefejl eller personen virkelig har tænkt på et alternativt ord.

Ægte skrællemænd (erstatningen giver cirka samme mening)
Forkert udtrykI stedet for
har sine fangearme udefangarme
fåmeldtefåmælte
det glitrede danske samfundglittede
kuglepindkuglepen
holde en kunstnerpausekunstpause
Så fik jeg mod på tanden.blod
rangstienrangstigen
få snerten af nogetfærten
svinggerningersvinkeærinder
sorgendesårende
60 dages ophold i vildnæssetvildnisset
 
Ensbetydende skrællemænd
ærketypearketype
nu render året udrinder
snævertsindetsnæversynet
sum og summarumsumma summarum
 
Almindelige skrællemænd (giver ingen eller ringe mening)
arbejdsskiverarbejdsgiver
medhjælp til forfaldent arbejdeforefaldende
kan ikke forlise mig med den.forlige mig (evt. "forliges")
husgerådhusråd
indtaktintakt
irergrønt kobbertagirgrønt
kamp til håretkam
karmer overkammer
koldhønekålhøgen
det korte og det langedet korte af det lange
morløsmålløs
Røveren forsvandt på cykel ud over marken i nattens muld og mørke.mulm
jeg er noget tilnået
nødtørstignødtørftig
pensionsfrugt, spiselig og lækker.passionsfrugt
havde formået at redde stormen afride stormen af
selvværeselvværd
skelne til en række forholdskele
En Lean-baseret proces skralder disse lag af igenskræller
sporene skæmmerskræmmer
strømforsygningstrømforsyning
somend el. som endsåmænd
tilfredsdelendetilfredsstillende
disse trykimponerede trærestertrykimprægnerede
tvangsanlagttvangsindlagt
Hvis de bliver uenige, så er der en twist.tvist
undersigerundsiger
utilbensud til bens
Somme tider kommer vi undervejs med oplysninger somunder vejr med
Dannebrog vejrede ved Langelinievajede
Forsvaret indledte en værgekampagne.hvervekampagne
vel og mærketvel at mærke
ørntvisteørentviste
ondsvagtåndssvagt
 
Udtaleskrællemænd (alle slags)
fast net-telefon (eng. udtale)fastnettelefon
forarvetforarget
højrystethøjrøstet
Man bliver meget hurtigt forvent med sådan noget.forvænt
leverpostegleverpostej
Tak for din påskyndelse.påskønnelse
 
Autoriserede skrællemænd
 
 
Sidst rettet 25/4-2016.