Dobbelte benægtelser
Forside

Korrekt håndtering af dobbelte benægtelser er et stigende problem. Fejl ses jævnligt ved verber som selv udtrykker en benægtelse, som f.eks. forhindre, undgå, forebygge, undlade, udelukke.

De følgende tekster betyder præcis det modsatte af hvad forfatteren ville udtrykke.

Bly findes som sporstof i kobber, og ved at måle værdier af bly-isotoper kan man sammenligne værdier fra kendte kobberkilder. Det er ikke en metode, der kan bruges til at pege direkte på, hvor metallet kommer fra. Den kan derimod udelukke, hvor det ikke kommer fra.


Det ændrer dog ikke på, at en persons flytning tilsyneladende kan forhindre, at en anden person ikke får sin post på grund af en mangel i PostNords system.


For det er formentlig de færreste, heller ikke blandt politikere, der ønsker at deres egne pårørende både dør og bliver begravet uden at familien får besked.

Betydmningen er ikke modsat, men formuleringen er forkert, og det hænger sammen med en slags dobbelt benægtelse. Korrekt:

For det er formentlig de færreste, også blandt politikere, der ønsker at deres egne pårørende både dør og bliver begravet uden at familien får besked.