Skizonymer
Forside

I sproggruppen (dk.kultur.sprog) er vi begyndt at bruge "skizonymer" om ord der kan læses på to forskellige måder. Trækvinden og tagetage er to ret kendte eksempler. For at blive optaget på nedenstående liste kræves det at ordenes bestanddele alle er normale ord. Trækvinde består enten af træ+kvinde eller af træk+vinde - fire velkendte ord. Dette krav opfylder analfabet derimod ikke idet der ikke er noget der hedder fabet. Der er dog enkelte eksempler der ikke strengt overholder kravet.

Senere er vi blevet opmærksomme på at der er en særlig gruppe skizonymer nemlig dem der indeholder gentagne bogstavsekvenser. Dem har vi kaldt repeterende skizonymer.


ABDEFGH
IKLMNOP
RSTUVWØ
Å
Repeterende
Mellemsproglige

Danske skizonymer


Repeterende skizonymer


Mellemsproglige skizonymer