Apostroffer, arkiv 2017
Arkivforside 2017

Fra Michael Johansen, 27/2-2017:

Overskriften i mailen var "Suk":

Grethe's Bolomsterbinderi's Eftf.