Vedtægter, arkiv 2017
Arkivforside 2017

§1 Fiduso er en idealistisk organisation der arbejder for fortsat at holde orden på det danske skriftsprog. Det er ikke en konservativ forening der er blind for at (skrift)sproget hele tiden ændrer sig, men medlemmerne ser med bekymring på tendenser der gør det vanskeligere, eller umuligt, at forstå meningen med en tekst.

§2 Fiduso er politisk og økonomisk uafhængig. Alle der ønsker det, kan optages som medlem uanset nationalitet. Medlemskabet er gratis og medfører ingen økonomiske forpligtelser.

§3 Fidusomedlemmer forpligter sig til at være opmærksomme på og omhyggelige med deres eget sprog, primært skriftsproget. Vores udgangspunkt er den for tiden stigende tendens til forkerte særskrivninger, men også andre uvaner har vores bevågenhed, f.eks. forkert anbragte apostroffer.

--- ««« o »»» ---

Det bemærkes at mange udtryk ikke skal skrives sammen, ligesom der i adskillige tilfælde skal eller kan bruges apostrof. Fiduso anerkender fuldt ud at det er gængs dansk skriftsprog. Det er kun fejl vi ønsker fjernet.

Normer for skriftsproget fastlægges af den til enhver tid gældende Retskrivningsordbog, evt. suppleret med kommentarer fra Dansk Sprognævn.

--- ««« o »»» ---
Således enstemmigt vedtaget den 24/12 - 1999