"Skrællemænd" er dk.kultur.sprogs egen betegnelse for en speciel slags fejl, en betegnelse som Fiduso tager til sig. Fejlen opstår når én hører et ord han ikke kender, men tror at forstå, og så bruger en stavemåde og/eller udtale der passer til den nye (og forkerte) tolkning. Vi har derfor valgt at kalde dem "skrællemænd" fordi det er en sådan 'nytolkning' af "skraldemand".

Vi begyndte med at stille nogle krav til en skrællemand, men har siden besluttet at opdele dem i fire grupper. Det gælder dog for dem alle at vi ikke tager børns misforståelser med. Det skal være voksnes fejl der begås i god tro, og det må ikke være til lejligheden konstruerede eksempler. De skal være hentet fra det virkelige liv.

I den første gruppe kræves det at det nye ord skal give god mening for en ukyndig, altså en mening der passer med det oprindelige begreb. "Skrællemand" er et sådant eksempel fordi en mand der tager sig af skræller er cirka det samme som en der tager sig af skrald. Den slags ord kalder vi "ægte skrællemænd".

I den anden gruppe kræves det desuden at det nye ord skal have samme betydning som det det erstatter. Et eksempel er "malpladseret" i stedet for "malplaceret". Den slags kaldes ensbetydende skrællemænd.

I den tredje gruppe kræves det kun at det nye ord skal give mening. Den behøver ikke have tilknytning til det oprindelige begreb. Et eksempel på det er "selvskab". Man kan ikke ud fra det ord udlede hvad det betyder.

Den sidste gruppe er ord der i dag er korrekte, men som var skrællemænd dengang de blev indført i sproget. I den gruppe vil vi ikke skelne mellem hvilken slags mening de giver. Det er så de autoriserede skrællemænd.

Hvis I kender ord eller udtryk der opfylder disse kriterier, vil vi gerne sætte dem på listen.

Inspirationen til dette her stammer fra den engelske sproggruppe alt.usage.english hvor man har dannet betegnelsen "eggcorn" for fejltypen. Det kan man læse mere om på engelsk.

PS. Siden da er der kommet endnu en gruppe til. Hvis det kun er ét bogstav der er forkert og udtalen af de to ord er (næsten) ens, kan det være svært at afgøre om det er en stavefejl eller personen virkelig har tænkt på et alternativt ord.

Ægte skrællemænd (erstatningen giver cirka samme mening)
Forkert udtrykI stedet for
almenvældetalmenvellet
besøgstidbesøgelsestid
fingerprajfingerpeg
friskkværnet smørfriskkærnet
gloværdigglorværdig
guldgruppeguldgrube
knage i furernefugerne
hjertekuglenhjertekulen
islagisslag
jubellys i øjnenejulelys
plovfugeplovfure
portefølgeportefølje
et skud fra borgenfor boven
sultestrækkendesultestrejkende
ålelangeårelange
 
Ensbetydende skrællemænd
gevindstgevinst
hinsidanhinsides
kringelkrogekrinkelkroge
være printet ind i hukommelsenprentet
rapporterreporter
svidende nederlagsviende
svingeærindersvinkeærinder
 
Almindelige skrællemænd (giver ingen eller ringe mening)
afklimatisereakklimatisere
brødbetyngetbrødebetynget
censorer som er ophængt i Storebæltsbroensensorer
Charlotteløgchalotteløg
Jeg sidder cleanet til skærmen.klinet
en stakkels friststakket
Dagen går på held.hæld
som en i helvedesom ind i helvede
Vi kredser for vores kunder.kræser
Ukrudt forgår ikke så lidt.let
alt hvad rammer og tøj kunne holderemmer
skrot opskråt op
smøre ærmerne opsmøge
hjulsættet er snurreligesnorlige
solbænksålbænk
En aktivitet er på sættervis lige så ...sæt og vis
sålebænksålbænk
Der er hvis en der trænger til et bad.vist
utalrigeutallige
får jeg altid afvideat vide
USA må gennemtrumfe en våbenviljevåbenhvile
ynglingsmusikyndlingsmusik
oversagerårsager
 
Stavefejl eller skrællemænd?
agtindsigtaktindsigt
deres computer har slået en koldbøttekolbøtte
et almindeligt risdanskrigsdansk
standartstandard
svigende nederlagsviende
 
Autoriserede skrællemænd
[Ingen nye]
 
 
Sidst rettet 25/4-2016.