FIDUSO - Folkefronten af Intelligente Danskere til Udvikling af Sproglig Omhu  
  Boganmeldelser, arkiv 2001  
 
 
Arkivforside 2001
Skrækeksempler
Splittede ord
Sammenskrevne ord
Apostroffer
Diverse fejl
Meninger om sprog
Bogtitler
En glædelig meddelelse
Fidusos aner
Godt ord igen
Nutids-r
Bydeformer
Boganmeldelser
 
Vedtægter
Historie
Hvad betyder Fiduso?
Medlemsstatistik
Forside
Anmeldelserne er skrevet af diverse medlemmer. De er sorteret alfabetisk efter titel.

Danske bøger

Apostrophitis furiosa danica En yderst underholdende artikel (tekst + billedmateriale) om ukorrekt brug af apostroffer på reklameskilte, i annoncer mm.
Erik Hansen
Tidsskriftet Mål og Mæle nr. 4, 17. årgang, dec. 1994
 
Dansk med følelse Lønstrup opererer med 5 slags sprog: det følelsesdominerede, det forstandsdominerede, konversationssprog, intimsprog og samtalesprog. Hun skriver godt og underholdende og bruger en masse hverdagseksempler hentet fra ugeblade, sedler på opslagstavler, breve fra arbejdspladsers ledelse til tillidsrepræsentanterne mm.
Brita Lønstrup
KLIM, 1990
 
En god historie Bogen handler om journalistisk skriveteknik. Gennem praktiske råd og konkrete eksempler vises hvordan en god historie skrues sammen fra overskrift over indledning til selve teksten. Bogen er især for skrivende og redigerende på tidsskrifter, personaleblade, beboerblade og foreningsblade samt informationsarbejdere og andre som kommer i kontakt med pressen.
Kaj Asmussen
Grafisk Litteratur, 1996
 
Det gule sprog Om det (over)forenklede staccato-sprog som den sensationssøgende del af pressen benytter og om dens afsmittende virkning. Bogen handler modsat om unødvendigt komplicerede sætningskonstruktioner, som man f.eks. kan se i breve fra forsikringsselskaber og kommunale skrivelser.
Kirsten Rask
Grafisk Litteratur, 1993
 
Håndbog i Nudansk  
 
Politikens Forlag, 2000
4. udgave
ISBN: 87-5675658-5
Pris: 299 kr.
 
Komma - hvornår og hvorfor? En debatbog om kommatering.
Redigeret af Henrik Galberg Jacobsen og Mogens Gradenwitz
Dansklærerforeningen 1993. 217 s. 125 kr.
 
Kommunikationens Veje Om sprog i bredere forstand, herunder både verbal og non-verbal kommunikation, og dennes sammenhæng til den givne kultur. Bogen kommer ind på bl.a. tegnsprog, kropssprog, dyrs kommunikation, udviklingen af kommunikation hos børnm.v. Den er skrevet i et letlæst sprog og er forsynet med mange billedeksempler.
Lars von der Lieth, Rof Kuschel og Arne Friemuth Petersen
Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck, 1993
 
Lær og skriv Bogen indeholder indlæg skrevet af forskellige forfattere. Donald Murrays artikel om kvalitetskriterier i forhold til vurdering af egne og andres tekster er glimrende. En inspirerende og letlæst, lille bog.
 
Undervisningsministeriet, Gymnasieafdelingen 1994
 
Nye ord, hvorfor og hvordan Bogen er velskrevet og til tider morsom. Læseren får indblik i de mekanismer og regler der ligger bag dannelsen af nye ord, og selv om en del af dette måske ikke overrasker, så bliver det sat i system. Pia Jarvad kan naturligvis ikke undgå at omtale indflydelsen fra engelsk, men hun lader det være et åbent spørgsmål hvor stor betydning den har. Man er dog bedre i stand til at vurderere dette efter læsningen. Der er en ordliste med ca. 3'000 nye ord bag i bogen.
Pia Jarvad
Gyldendal, 1995
1. udgave
ISBN: 87-00-20178-2
Pris: 250 kr.
 
Rigtigt dansk En bog for mennesker, der holder af at læse om grammatik. Erik Hansen gennemgår nogle af de klassiske problematikker - hedder det f.eks. "skoerne er slidt" eller "skoene er slidte" (bøjning af tillægsformen)? Ringer han "jævnlig" eller "jævnligt" (biords-t)?
Erik Hansen
København, 1988
 
Skriv så det fænger Bogen giver diverse anvisninger på, hvordan man kan skrive på en måde, så man fastholder læserens interesse. Den gennemgår journalistiske klassikere som nyhedstrekanten og berettermodellen - og rummer et sjovt eksempel på, hvordan et eventyr som Rødhætte ville se ud, hvis det blev bygget op ud fra nyhedstrekanten. Desuden handler bogen om værdiladning af ord, varieret sætningslængde mm. En både oplysende og underholdende bog.
Teddy Petersen
1992
 

Udenlandske bøger

The Language Instinct The Language Instinct er en indføring i psykolingvistik, skrevet af den amerikanske psykolog Steven Pinker. Bogen kommer rundt om mange forskellig aspekter af det forbløffende faktum, at mennesker er i stand til at kommunikere ved hjælp af det komplekse og foranderlige fænomen vi kalder sprog. Bogen er skrevet i et letforståeligt og meget humorisktisk sprog, og er en fabelagtig natbordlæsning for folk, der interesserer sig for sprogets oprindelse, indlæring af sprog, sprogs udvikling med meget mere.
Steven Pinker
Penguin, 1994
 
Language Play En lærd og morsom bog om ordspil, humor i sprog og brugen af dette. Den er skrevet på engelsk, og tager derfor udgangspunkt i det engelske sprog, men kan med fordel læses af sproginteresserede danskere. Den er hurtigt læst, med et meget rigt udvalg af eksempler på alle former for ordspil og humoristisk brug af sproget, spændende fra kryds-og-tværser over vittighedstegninger til fjollede rim og viktorianske alfabetremser.
David Crystal
Penguin, 1998
 
The Surgeon of Crowthorne The Surgeon of Crowthorne er en roman om, som der står på forsiden: "murder, madness and the Oxford English Dictionary". Den blander fortællingen om en gal morder med den om manden bag tilblivelsen af Englands første store leksikon, der var det meste af et halvt århundrede undervejs. Bogen befinder sig ikke på et højt akademisk niveau, men er underholdende, spændende og informativ.
Simon Winchester
Penguin, 1999
 

 
     
 
    Til toppenSidst rettet 26/1-2002