"Fiduso" betyder?
Forside

Diverse udlægninger af akronymet:

  1. Folkefronten af Intelligente Danskere til Udbredelse af Sammensatte Ord
  2. Folkefronten af Intelligente Danskere til Udryddelse af Splittede Ord
  3. Folkefronten af Intelligente Danskere til Udbredelse af Syntaks og Ortografi
  4. Folkefronten af Interesserede Danskere til Udvikling af Sproglig Omhu
  5. Folkefronten af Intelligente Danskere til Udvikling af Sproglig Omhu

Mulige Fidusoslogans (prøv at pege med musen)

Et ord er ét ord.

Vi rykker ud med sproget.

Fiduso - udelt begejstring!

Det siger du ikke!

Fidusomper mod ordkløveri!