Og så var der ...
Forside

Her er en samling jokes. Det var oprindeligt et krav at kerneordet med én stavning skulle have to helt ubeslægtede betydninger. Det første er et perfekt eksempel. En brandert og fiskeredskabet har ikke noget fælles ophav. Imidlertid er det svært at opretholde det krav. For mange gode ville blive pillet fra, og ved nogle af dem hvor ordene egentlig er etymologisk beslægtede, er den ændrede betydning så fasttømret at den umiddelbart opleves som et helt andet ord. Det gælder f.eks. den med kapgængeren eller den med togføreren. Derfor er der ikke skelnet helt skarpt.

Desuden blev det besluttet at medtage de bedste af den slags hvor det reelt er samme ord med to bibetydninger. Til sidst er der også et par stykker der kun virker hvis de bliver udtalt.

Listen er åben for nye bidrag.

To ægte betydninger

To betydninger, men samme etymologi

Gode udtalte