"Som" og "der"
Forside

En nordmand skrev i dk.kultur.sprog:

Tillat følgende spørsmål fra en fjeldabe: Finnes der en grammatisk forklaring på når det bør/skal være "som" og/eller "der" i dansk?

Jens Brix Christiansen skrev følgende redegørelse som svar:

Grammatik over det danske sprog har en forklaring, som jeg opsummerer nedenfor. Andre foretrækker andre forklaringer.

Emnet er relativsætninger, dvs. ledsætninger der har et fælles led med oversætningen. I oversætningen kaldes leddet for korrelatet.

Kender du hende der kom forbi?

I eksemplet er det "hende" der er korrelat. Relativsætningen ville som løsrevet hovedsætning være "hun kom forbi". Det fælles led er "hende"/"hun", som står som objekt i oversætningen og som subjekt i ledsætningen.

Pointen er at det fælles led udelades i ledsætningen, men til gengæld indledes ledsætningen med konjunktionen "som" (der dog ofte kan undværes), og hvis det fælles led er subjekt i ledsætningen, optræder der et "der" (som dog somme tider kan undværes).

Reglerne for hvornår "som" eller "der" kan undværes, afhænger af hvilken rolle det fælles led spiller i ledsætningen.

 1. Det fælles led er subjekt i ledsætningen.

  A.Det var mig som der gjorde det.
  B.Det var mig som gjorde det.
  C.Det var mig der gjorde det.
  D.Det var mig gjorde det.

  Varianterne B og C er begge korrekte. Der er ingen betydningsforskel og næppe nogen forskel i stilleje. Varianten A er logisk uangribelig og forekommer hyppigt i talesproget, men den anses for forkert og vil blive rettet af en dansklærer, i hvert fald i skriftsproget. Variant D er forkert.

 2. Det fælles led er et nominal som ikke er subjekt i ledsætningen, og ledsætningen er bestemmende (ikke parentetisk).

  E.Han har fået det brev som jeg skrev i går.
  F.Han har fået det brev jeg skrev i går.
  G.Jeg kom forbi det hus som der var ild i i går.
  H.Jeg kom forbi det hus der var ild i i går.
  I.Jeg skylder 500 kr. til ham som jeg var i byen med i går.
  J.Jeg skylder 500 kr. til ham jeg var i byen med i går.

  Alle seks eksempler er korrekte. Eksempel G må ikke forveksles med eksempel A, for selv om "der" er subjekt i ledsætningen, er det ikke det fælles led til oversætningen. Som løsrevet hovedsætning ville ledsætningen blive til "der var ild i det hus i går".

 3. Det fælles led er et nominal som ikke er subjekt i ledsætningen, og ledsætningen er parentetisk.

  K.Peter, som jeg kender fra skolen, kommer i aften.
  L.Peter, jeg kender fra skolen, kommer i aften.
  M.Peter, som gik i skole med mig, kommer i aften.
  N.Peter, der gik i skole med mig, kommer i aften.
  O.Peter, som jeg var i byen med i aftes, skylder mig 500 kr.
  P.Peter, jeg var i byen med i aftes, skylder mig 500 kr.

  Eksemplerne L og P er forkerte, men de andre eksempler er rigtige. Den særlige regel er at "som" ikke kan undværes når ledsætningen er parentetisk og det fælles led er et nominal som ikke er subjekt i ledsætningen.

 4. Særregel om flere sideordnede relativsætninger

  Q.Det var Peter der kom først, og som fik præmien.

  Konjunktionen "som" kan ikke undværes i andet (og følgende) led i en række af sideordnede ledsætninger.

 5. Det fælles led optræder som styrelse til en præposition, og relativsætningen er parentetisk.

  R.Storebæltsbroen, som der var en del modstand mod før den blev bygget, opfattes i dag som en selvfølgelighed.
  S.Det er også svært at bortforklare at man ved den slags stunts spilder politiets ressourcer, som der er hårdt brug for til vigtige ting.

  Her kan "som" ikke undværes fordi ledsætningerne er parentetiske, og "der" kan ikke undværes fordi det ikke repræsenterer det fælles led, men er subjekt i de løsrevne hovedsætninger, som ville være

  Ra.Der var en del modstand mod Storebæltsbroen før den blev bygget.
  Sa.Der er hårdt brug for politiets ressourcer til vigtige ting.
 6. Det fælles led er ikke et nominal.

  Når det fælles led ikke er et nominal, bruges "som" kun sjældent.

  T.Kødet var grillstegt, som jeg ikke synes om.
  U.Kødet var grillstegt, hvilket jeg ikke synes om.
  V.Dum som jeg er, havde jeg ikke taget paraply med.

  I T og U er det fælles led "grillstegt", som ikke er et nominal. T er forkert, men U er rigtigt. Det sjældne eksempel på brug af "som" i den situation ses i eksempel V.