Spøjse former
Forside

Der var i dk.kultur.sprog en der satte følgende efter sin underskrift:

Månedens bydemåde: polstr!

og så kørte løbet. Jeg har dog klippet sidebemærkningerne væk og senere sorteret ordene:

A! (katten)
Angr!
Behandl!
Bekymr!
Faml!
Forbedr!
Forhindr!
Fæstn!
Gisn!
Glimr!
Gungr!
Gurgl!
Hækl!
Kapr!
Klamr!
Klatr!
Klistr!
Kludr!
Knitr!
Krydr!
Lutr!
Lysn!
Lystr!
Løsn!
Martr!
Mugn!
Mørkn!
Ofr!
Padl!
Pensl!
Plapr!
Pukl!
Rasl!
Rådn!
Sagtn!
Saml!
Sitr!
Slingr!
Splintr!
Stempl!
Stiml!
Svindl!
Tætn!
Tøfl!
Ugl!
Undr!
Yd!
Ymt!
Yp!
Ytr!
Ændr!
Ængst!
Ærgr!
Ødsl!
Åbn!

Er imperativen af "grille" egentlig "gril!" eller "grill!"?

RO: Verber hvortil der svarer et substantiv med dobbelt slutkonsonant, skrives dog også med dobbelt konsonant i imperativ, fx
Grill selv din bøf
Stress lidt af i ferien.

Denne side er lavet mest for skæg. Disse bydeformer er ret underholdende, især de 'meningsløse' af dem som f.eks. "rådn". Det var dog også tanken at minde om at det faktisk er korrekte former alle sammen.


En anden gang var der en der spurgte:

Er der er andre end mig, der synes det lyder forkert når der i et referat står:

Toges til efterretning

Det affødte en debat i gruppen om datid af passive former. Det er kun de stærkt bøjede verber der er interessante for det vil som regel være problemfrit at bruge passiv datid af regelmæssige verber:

Vraget sænkedes ned på dybt vand.

Det var da også det stærke verbum, "tage", der spurgtes om. Vi fandt frem til at verberne kan opdeles i fire grupper.

Mulige former
(an)bragtesPapirerne anbragtes i en brandsikker boks.
lagdesHan lagdes i et krybberum.
omgikkesHan omgikkes kun nødigt politikere.
sattesHan sattes på plads så snart han åbnede munden.
spændtesHestene spændtes for én ad gangen.
spurgtesDer spurgtes om et særligt ord.
såsDe to sås ofte gå hånd i hånd.
togesReferatet toges til efterretning.
 
Reelt aktive former
fandtesTidligere fandtes der mange skuespillere med en klar artikulation.
slogesDe tre drenge sloges ustandselig.
såsDe sås ved hver given lejlighed.
 
Arkaiske former
badesJeg bades jo om det!
bedesHestene bedes fordi der manglede mad.
gavesHam gaves ikke mange chancer.
revesBedene reves omhyggeligt før majestætens ankomst.
skaresLøgene skares i strimler.
skrevesNavneordene skreves med stort.
slogesDejen sloges ned efter hævningen.
vandtesKampen vandtes med et knebent forspring.
ådesByttedyret ådes straks.
 
Umulige former
fikkes
gikkes
sanges
traffes
 

Ved en senere lejlighed var der en der studsede over udtrykket "har fandtes". Det gav anledning til en debat om passiv kort tillægsform, men den blev ret kort og lidt passiv. Der er ikke mange af disse former der lyder naturligt, og flere af deltagerne ville hellere omformulere end bruge dem.

De mindst påfaldende var nok:

har syntesJeg har tidligere syntes at penge var noget skidt,
men efter at jeg har fået mange af dem, har jeg ændret mening.
har fandtesOrdet "crepe" har fandtes på dansk i over 60 år med udtalen "kræp".
har brugtesDieselmotorer har brugtes i skibe i mange år.
har slogesDe to hallunker her har sloges hele formiddagen.

Det lader til at man bruger den passive datidsform sammen med "have" når man danner passiv kort tillægsform. Det ville give følgende eksempel med et regelmæssigt verbum:

Varerne har udvikledes på portugisiske fabrikker.

men også den forekommer snørklet.