Boganmeldelser
Forside

Bøger til anmeldelse

Fiduso modtager af og til anmeldereksemplarer af bøger fra forskellige forlag. Det sætter vi pris på fordi det er bøger der handler om sprog. Vi kan kun opfordre alle forlag til at gøre ligeså. Bøgerne vil blive anmeldt på nærværende side.

For at fordele goderne ligeligt er det besluttet at hver ny bog vil blive sendt til det næste medlem i nummerorden som ønsker at skrive en anmeldelse deraf. Vi ser dog også gerne at folk på eget initiativ sender os anmeldelser af bøger som kan have interesse for sprogfolk.

Anmeldelserne er sorteret alfabetisk efter titel, bortset fra at hver ny anmeldelse vil blive anbragt øverst i en periode for at de lettere ses. For fremtiden vil anmeldelserne blive mærket med navn på anmelderen.

Hvem står for tur? Nummer 8: Henry Vest

Danske bøger

Helt vildt fedt
Jørn Lund
Gads Forlag, 2008
ISBN: 978-87-12-04426-0
104 s. Pris: 149 kr.
I 30 små artikler får vi Jørn Lunds mening om mangt og meget angående det danske sprog og dets udvikling. Om "menneskechef" (i modsætning til umenneskechef? dyrechef?) og "perronmanager" (betyder vist nærmest altmuligmand på en station), om franskundervisning og "varme hænder", og om meget andet. Der er et par boganmeldelser imellem. Alt i alt en meget underholdende og letlæst bog. Og så anbefaler han fiduso.dk.
Anmeldt af:
Klaus Ole Kristiansen
 
Apostrophitis furiosa danica
Erik Hansen
Tidsskriftet Mål og Mæle nr. 4, 17. årgang, dec. 1994
En yderst underholdende artikel (tekst + billedmateriale) om ukorrekt brug af apostroffer på reklameskilte, i annoncer mm.
 
Bevingede ord
Pia Jarvad
 
 
Dansk med følelse
Brita Lønstrup
KLIM, 1990
Lønstrup opererer med fem slags sprog: det følelsesdominerede, det forstandsdominerede, konversationssprog, intimsprog og samtalesprog. Hun skriver godt og underholdende og bruger en masse hverdagseksempler hentet fra ugeblade, sedler på opslagstavler, breve fra arbejdspladsers ledelse til tillidsrepræsentanterne mm.
 
En god historie
Kaj Asmussen
Grafisk Litteratur, 1996
Bogen handler om journalistisk skriveteknik. Gennem praktiske råd og konkrete eksempler vises hvordan en god historie skrues sammen fra overskrift over indledning til selve teksten. Bogen er især for skrivende og redigerende på tidsskrifter, personaleblade, beboerblade og foreningsblade samt informationsarbejdere og andre som kommer i kontakt med pressen.
 
Det gule sprog
Kirsten Rask
Grafisk Litteratur, 1993
Om det (over)forenklede staccato-sprog som den sensationssøgende del af pressen benytter og om dens afsmittende virkning. Bogen handler modsat om unødvendigt komplicerede sætningskonstruktioner, som man f.eks. kan se i breve fra forsikringsselskaber og kommunale skrivelser.
 
Håndbog i Nudansk
Politikens Forlag, 2000, 4. udg.
ISBN: 87-5675658-5
Pris: 299 kr.
 
 
Komma - hvornår og hvorfor?
Redigeret af Henrik Galberg Jacobsen og Mogens Gradenwitz
Dansklærerforeningen, 1993.
217 s. Pris: 125 kr.
En debatbog om kommatering.
 
Kommunikationens Veje
Lars von der Lieth, Rof Kuschel og Arne Friemuth Petersen
Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck, 1993
Om sprog i bredere forstand, herunder både verbal og non-verbal kommunikation, og dennes sammenhæng til den givne kultur. Bogen kommer ind på bl.a. tegnsprog, kropssprog, dyrs kommunikation, udviklingen af kommunikation hos børn m.v. Den er skrevet i et letlæst sprog og er forsynet med mange billedeksempler.
 
Lær og skriv
Undervisningsministeriet Gymnasieafdelingen, 1994
Bogen indeholder indlæg skrevet af forskellige forfattere. Donald Murrays artikel om kvalitetskriterier i forhold til vurdering af egne og andres tekster er glimrende. En inspirerende og letlæst lille bog.
 
Nye ord, hvorfor og hvordan
Pia Jarvad
Gyldendal, 1995, 1. udg.
ISBN: 87-00-20178-2
Pris: 250 kr.
Bogen er velskrevet og til tider morsom. Læseren får indblik i de mekanismer og regler der ligger bag dannelsen af nye ord, og selv om en del af dette måske ikke overrasker, så bliver det sat i system. Pia Jarvad kan naturligvis ikke undgå at omtale indflydelsen fra engelsk, men hun lader det være et åbent spørgsmål hvor stor betydning den har. Man er dog bedre i stand til at vurderere dette efter læsningen. Der er en ordliste med ca. 3'000 nye ord bag i bogen.
 
Og så tager vi den derfra
Jørn Lund
Gads Forlag, 2007.
Pris: 149 kr.
Hvad er i grunden en hvid elefant? Hvad betyder TOT, PIN og PUK? Hvad er de mest almindelige pige- og drengenavne i Danmark, Norge og Sverige?
Ovenstående er bare nogle af de spørgsmål, man (måske) kan få svar på, hvis man læser Jørn Lunds seneste bog "Og så tager vi den derfra". Gennem 29 letlæste kapitler ser Jørn Lund på tendenser i tidens sprogbrug og kommer vidt omkring, fra karakterskalaer over dialekter, mumledansk, bandeord og bogtitler til korrekt "folketingsk". Til sidst får man såmænd også et par fifs til, hvordan man tager fat på den vanskelige kunst at smalltalke. Jørn Lund ser med åbne, men bestemt ikke ukritiske øjne på nyskabelser i sproget. Han skriver i en let og humoristisk tone, der ofte bringer smilet frem.
"Og så tager vi den derfra" anbefales til den sproginteresserede, der kan lide at tygge drøv på det danske sprogs finurligheder.
Anmeldt af:
Allan Vebel
 
Rigtigt dansk
Erik Hansen
København, 1988
En bog for mennesker, der holder af at læse om grammatik. Erik Hansen gennemgår nogle af de klassiske problematikker - hedder det f.eks. "skoene er slidt" eller "skoene er slidte" (bøjning af tillægsformen)? Ringer han "jævnlig" eller "jævnligt" (biords-t)?
 
Skriv så det fænger
Teddy Petersen
1992
Bogen giver diverse anvisninger på, hvordan man kan skrive på en måde, så man fastholder læserens interesse. Den gennemgår journalistiske klassikere som nyhedstrekanten og berettermodellen - og rummer et sjovt eksempel på, hvordan et eventyr som Rødhætte ville se ud, hvis det blev bygget op ud fra nyhedstrekanten. Desuden handler bogen om værdiladning af ord, varieret sætningslængde mm. En både oplysende og underholdende bog.
 
Sprog til salg
Jørn Lund
Gads Forlag, 2005
Bogen er en lille perlekæde. Hvert af de 29 små afsnit behandler et væsentligt sprogligt forhold som er aktuelt, og de er skrevet i et klart og præcist sprog - netop det som forfatteren selv efterlyser flere steder i sin kritik af andre. Titlen hentyder til at f.eks. engelsk og marketingssprog vinder frem på bekostning af dansk.
Der er såmænd også et afsnit, "Andres sprog", der kunne være skrevet specielt til Fidusomedlemmerne, hvor han skriver at "jo mere veluddannet man er, jo større lyst har man til at finde fejl og mangler i andres sprog og sprogbrug". Men vi kan ånde lettet op, for han erkender sidst i afsnittet at han selv er et eksempel derpå, og når man er i selskab med Jørn Lund, så kan sprogfolk vist ikke ønske sig det ret meget bedre.
Anmeldt af:
Bertel Lund Hansen
 
Vellyden
Peder Skyum-Nielsen
Syddansk Universitetsforlag, 2003
63 s.
DR er i gang med at udgive en serie der hedder Mediedansk. Der er udkommet to hæfter hvoraf "Vellyden" er det andet som handler om udtale, og det er kritisk over for nogle af de moderne fænomener, bl.a. det som Peder Skyum-Nielsen kalder "ordkannibalisme" (stavelser eller endelser bliver slugt). Man kan mene at nogle af hans eksempler er overdrevne, i hvert fald som de gengives med den hjemmelavede lydskrift, men det ændrer ikke ved det forhold at hæftet beskæftiger sig med et væsentligt aspekt ved sproglig kommunikation, og når man har læst det, bliver man mere opmærksom på sin egen og andres udtale. Som seriens navn siger, er den primært henvendt til mediefolk men det skal man ikke tage så tungt. Alle kan have udbytte af at læse hæftet, og det er ikke svært.
 

Udenlandske bøger

Eats, Shoots & Leaves.
Lynne Truss
Profile Books Ltd., 2003
Det ser ud som om I ikke har nævnt min favoritbog for sprogpedanter, nemlig den engelske "Eats, Shoots & Leaves. The zero tolerance approach to punctuation!". Bogen indeholder en række fine anekdoter, som illustrerer en stribe almindelige problemer man kan støde ind i på engelsk - og den er i høj grad anbefalelsesværdig som en lettilgængelig indføring i hvorfor tegnsætning er væsentlig både på dansk og engelsk.
 
The Language Instinct
Steven Pinker
Penguin, 1994
The Language Instinct er en indføring i psykolingvistik, skrevet af den amerikanske psykolog Steven Pinker. Bogen kommer rundt om mange forskellig aspekter af det forbløffende faktum, at mennesker er i stand til at kommunikere ved hjælp af det komplekse og foranderlige fænomen vi kalder sprog. Bogen er skrevet i et letforståeligt og meget humoristisk sprog og er en fabelagtig natbordslæsning for folk, der interesserer sig for sprogets oprindelse, indlæring af sprog, sprogs udvikling med meget mere.
 
Language Play
David Crystal
Penguin, 1998
En lærd og morsom bog om ordspil, humor i sprog og brugen af dette. Den er skrevet på engelsk, og tager derfor udgangspunkt i det engelske sprog, men kan med fordel læses af sproginteresserede danskere. Den er hurtigt læst, med et meget rigt udvalg af eksempler på alle former for ordspil og humoristisk brug af sproget, spændende fra kryds-og-tværser over vittighedstegninger til fjollede rim og viktorianske alfabetremser.
 
The Surgeon of Crowthorne
Simon Winchester
Penguin, 1999
The Surgeon of Crowthorne er en roman om, som der står på forsiden: "murder, madness and the Oxford English Dictionary". Den blander fortællingen om en gal morder med den om manden bag tilblivelsen af Englands første store leksikon, der var det meste af et halvt århundrede undervejs. Bogen befinder sig ikke på et højt akademisk niveau, men er underholdende, spændende og informativ.