Skizonymer
Forside

I sproggruppen (dk.kultur.sprog) er vi begyndt at bruge "skizonymer" om ord der kan læses på to forskellige måder. Trækvinden og tagetage er to ret kendte eksempler. For at blive optaget på nedenstående liste kræves det at ordenes bestanddele alle er normale ord. Trækvinde består enten af træ+kvinde eller af træk+vinde - fire velkendte ord. Dette krav opfylder analfabet derimod ikke idet der ikke er noget der hedder fabet. Der er dog enkelte eksempler der ikke strengt overholder kravet.

Senere er vi blevet opmærksomme på at der er en særlig gruppe skizonymer nemlig dem der indeholder gentagne bogstavsekvenser. Dem har vi kaldt repeterende skizonymer.

Endelig er der en gruppe som ikke er rigtige skizonymer, men som vi alligevel omtaler her. Det er udenlandske ord der er optaget i dansk med en anden betydning end de har på originalsproget. Som eksempel kan vi tage "babusjka" som er det danske ord for en russisk dukke med små dukker indeni. Men "babusjka" betyder "bedstemor" på russisk, og en dukke af den type hedder "matrjoshka" på russisk. Vi kalder den slags "mellemsproglige skizonymer".

Senere fik vi den idé at tilføje nogle tyske skizonymer.


Almindelige
Repeterende
Mellemsproglige
Tyske

Danske skizonymer


Repeterende skizonymer


Mellemsproglige skizonymer


Tyske skizonymer