Metateser
Forside

Der findes et sprogligt fænomen som i fagsproget kaldes "metatese". Det består i at to konsonanter bytter plads eller evt. i at en konsonant og en vokal bytter. Det er et ganske almindeligt forekommende fænomen som har påvirket flere af vores nutidige gloser.

Her er de eksempler jeg har fundet. De to ord betyder ikke nødvendigvis det samme; de kan eventuelt blot have fælles ophav. Nogle af eksemplerne viser et gammelt og et nyt ord, andre er to ord der begge bruges.

Dansk

æble(udtales) æbel i f.eks. "æbelgrød"
boble(udtales) bobbel
fyrgterligfrygteligfyrgterlig er lånt fra tysk "fürchterlich" - "Furcht" = "frygt"
ferskfrisk
hugsahuske
Karsten, Kersten, Kirstenkommer af Kristian
korskryds
persepresse(tåreperser)
prelleperle
skarpskrabe
-torp, -dorf (ty.)-trup, -drup

Udtalevarianter

billedebedle
gennemgemmen
skleroseskelrose
 

Engelsk

birdbrid (bruges ikke mere)
curdcrud
threethirdI gammelt engelsk var der to parallelformer: "thridda" og "thirdda."
spiritspritefe, alf eller computerfigur

Udtalevarianter

ask"ax"
Hebronudtales "Heeburn"af de lokale. Det er en by i Kentucky, USA.
nuclear"nukjular"
pretty"purdy"
 

Lettisk

klingeris (kage, kringle)kringelisBegge former bruges (måske regionalt)
 

Hollandsk

wesp (hveps)wepsBegge ord bruges i dag.
 

Fransk

omeletteDet skulle stamme fra "amelette" <= "alumelle" <= "lamelle" som betyder at noget er tyndt og fladt.
fromageaf "forma" egl. noget formet, presset
 

Mellemsproglige

badut(spring)batoude (fr.) 
børste (hår o.lign.)bristle (eng.) 
bristebersten el. bresten (ty.) 
brystBorst (ty. gml.) 
brændebrennen, Bernstein (ty.)burn (eng.)
brøndBorn el. Brunnen (ty.) 
frygtFurcht (ty.) 
hejreReiher (ty.)héron (fr.)
horsRoss (ty.) 
hvepswasp (eng.) 
kakaococoa (eng.) 
korscross (eng.) 
krokodillecocodrilo (spa.) 
kropcorpse (eng.) 
mahognimahogany (eng.)Mahagoni (ty.)
tavletalva (færøsk) 
tredivethirty (eng.) 
tærskedreschen (ty.)